sunnuntai 10. syyskuuta 2006

Herätys

Peter Kujala puhuu meille tässä kirjoituksessaan siitä, mitä on herätys ja miten sen saamme.

Herätys on se, mitä tapahtui Apostolien tekojen luvussa 2. Mitä siellä tapahtui? Uskovaiset (nuo 120 yläsalissa) tulivat täytetyiksi Pyhällä Hengellä. He siis ottivat vastaan kasteen Pyhässä Hengessä, mutta myöhemmin me luemme Ap.t.4:31 että he tulivat uudelleen täytetyiksi Pyhällä Hengellä:

"Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä." Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ap.t.4:29-31.

Siis Pyhän Hengen kasteen he saivat yhden kerran, mikä antoi mahdollisuuden tulla yhtäjaksoisesti täytetyiksi Pyhällä Hengellä myös myöhemmin, kuten nyt totesimme Ap.t.4:31 perusteella. Pysyvä läpimurto siis on se, että uskovaiset voivat tulla jatkuvasti täytetyiksi Pyhällä Hengellä. Herätys on sitä, että uskovaiset tulevat jatkuvasti täytetyiksi Pyhällä Hengellä. Mutta herätys on myös sitä, että seurakuntakokouksissa koetaan voimakkaita Pyhän Hengen vierailuja, ja tätä ei tapahdu ainoastaan kokouksissa ja kirkossa vaan myös kirkon ja uskovaisten ympäristössä, yhteiskunnassa kirkon ulkopuolella. Juuri Pyhä Henki vetää ihmisen Kristuksen luo ja pelastukseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä saarnatun Jumalan Sanan ja evankeliumin kanssa (esim. Joh.6:44, 16:8).

Herätys on myös sitä, että ihmiset suurin joukoin ottavat vastaan Jeesuksen ja pelastuksen. Kun Pietari saarnasi Helluntaipäivänä, niin 3000 tuli uskoon:

Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?" Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä - keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: ”Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana." Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. Ap.t.2:37-41

Ei ainoastaan Raamattu todista herätyksen olevan sitä, että uskovaiset tulevat jatkuvasti täytetyiksi Pyhällä Hengellä ja että ihmisiä tulee sen aikana suurin joukoin uskoon, vaan myös herätyshistoria kertoo täsmälleen sitä samaa. Minä - niin kuin monet muut, jotka kaipaavat ja odottavat herätystä - olen lukenut kuvauksia sekä vanhemmista että nykyaikaisista herätyksistä. He puhuvat kaikki samaa kieltä ja tuovat esiin samoja periaatteita ja perusteita siitä, mitä herätys on ja miten herätys syntyy. Ilmiöt ja ilmaukset voi olla erilaisia, mutta se kuuluu ulkonaiseen puoleen - sisäiset perusteet ovat samat.

Luodaanpa nyt yksinkertainen kuvaus herätyksen vaiheista sen alusta sen läpimurtoon:

Uskovaiset kokoontuvat yhteisymmärryksessä ja sovussa, pienemmässä tai isommassa ryhmässä, yksi seurakunta tai useampia kirkkoja, joskus se voi alkaa ainoastaan yhdestä henkilöstä, joka kerää yhteen muutamia lisää – He rukoilevat, kaipaavat ja janoavat intensiivisesti, raivokkaasti ja sitkeästi taukoamatta pyytäen, että herätys tulisi ja että ihmiset ottaisivat vastaan pelastuksen ja tulisivat lähemmäksi Herraa Jeesusta rakkaudessa, pyhityksessä ja tottelevaisuudessa. Heitä motivoi rakkaus Jumalaan ja kaipuu, jano saada kokea enemmän Jumalan läsnäoloa elämässään. He haluavat miellyttää Herraa ja heillä on voimakas hätä ihmisten pelastuksen puolesta – Jumalan Henki tulee ja alkaa vaikuttaa näitten uskovaisten yllä, heidän sisimmässään. He tulevat täytetyiksi Pyhällä Hengellä, he alkavat toimia Pyhän Hengen johdossa, he alkavat puhua ja toimia Jumalan voimassa, armolahjojen ja palveluvirkojen mukaan – Jumalan Henki, voima ja läsnäolo tulevat näitten uskovaisten kokouksiin ja Jumalanpalveluihin, niin, joka paikkaan missä he saarnaavat ja todistavat – Jumalan Henki alkaa vaikuttaa syntisissä, jotka ovat ei-uskovia ihmisiä, mutta ovat kuulleet näitten uskovaisten saarnaamisen/todistamisen. Siitä ihmiset saavat voimakkaan synnintunnon ja he alkavat tulla vastaanottavaisiksi pelastussanomalle, kun he ovat Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksen alaisena – Herätyksen Henki ja Tuli vaikuttavat ympäröivässä yhteiskunnassa, Jumalan Henki ”hautoo seudun yllä” niin kuin herätyskertomukset kuvaavat. Jumalan läsnäolo niin kuin Jumalan tuli on käsin kosketeltava näitten uskovaisten lähellä ja niitten kokouksissa – Jumalan läsnäolo ja voima tulevat enemmän ja enemmän todellisiksi ympäröivälle yhteiskunnalle: kylässä, kaupungissa, sillä seudulla. Jumalan Sana ja evankeliumi vetävät puoleensa myös enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka nyt tulevat suurin joukoin kokouksiin tai sinne, missä he saavat kuulla näitä Pyhällä Hengellä täytettyjä uskovaisia, ja suuri määrä ihmisiä tulee ihanasti pelastukseen. Samanaikaisesti näiden uskovaisten hengellinen elämä syventyy, he tulevat enemmän muutetuiksi Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksen alaisina. Se merkitsee, että kun ne karkeat synnit ovat tunnustetut ja jätetyt pois, niin nyt tunnustetaan ja jätetään ristille sellaista syntiä tai maallistuneisuutta, mikä enemmänkin vaivaa näitten uskovaisten elämää. Ensimmäinen rakkaus Jeesukseen ja kiitollisuus Jumalalle on nyt jatkuvasti näkyvissä näitten uskovaisten piirissä, niin myös rakkaus ja yhtenäisyys, sopu näitten uskovaisten kesken – Herätys on nyt tosiasia! – Nyt tulee vainoaminen ja se tulee sekä maailman taholta että niin sanottujen ”nimiuskovaisten” taholta, eli laimeilta uskovaisilta. Tämä vainoaminen, erityisesti ”omien joukosta” on erittäin vaikea ja vainoajat keksivät kaikenlaisia asioita, mitkä voisivat olla vahingoksi, mutta Jumala antaa voiton näille ”herätysuskovaisille” läpi kaiken vainoamisen. Myös sillä tavalla, että he yhtenäistyvät vieläkin enemmän ja he tulevat vielä enemmän riippuvaisiksi Herrasta. Mutta jotkut ”herätysuskovaiset” eivät jaksa enää vainoamisen alla ja jättävät herätyksen. Nyt jotkut ”herätyksen viholliset” tulevat käännytetyiksi ja he tulevat mukaan herätysuskovaisten piiriin. Jotkut näistä vihollisista, jotka intensiivisesti ja kaikin voimin ovat yrittäneet pysäyttää ja lopettaa herätystä, Jumala laittaa ”pois pelistä” jollain tavalla (jopa kuoleman, sairauden tai onnettomuuden kautta, vaikka useimmiten eri tavoin) – Herätys jatkuu riippuen näistä herätysuskovista. Toisin sanoen jos he säilyttävät ensirakkauden Jeesukseen, jos he jatkavat pyhityksessä ja tottelevat Herraa ja hänen sanaansa, jos he pysäyttävät harhaoppeja, syntiä ja maallisuutta, joka jatkuvasti yrittää tunkeutua heidän piiriinsä, jos he pysäyttävät Saatanan kaikenlaiset yritykset hajottaa uskovaisten yhtenäisyyttä ja sopua - niin, jos he yleensä seisovat kaikkea Pirun yrityksiä vastaan, kun se pyrkii murskaamaan herätyksen, silloin herätys jatkuu. – Herätyshistoria on näyttänyt, että herätykset kestävät määrätyn ajan, mutta että ne ennemmin tai myöhemmin hitaasti sammuvat, eivätkä ainoastaan sammu, vaan ajan mittaan eri seurakunnat ja kirkot, jotka olivat herätyksessä, tulevat luopioksi, kun he täyttyvät enemmän ja enemmän harhaopeilla, synnillä ja maallistuneisuudella.

Herätys sinänsä ei tietenkään ikinä ole loppunut, sillä Pyhä Henki ja Jumalan sana ovat aina Helluntaipäivästä lähtien vetäneet ihmisiä Vapahtajan luo ympäri maapalloa. Mutta juuri sellainen herätys, joka toimii hengellisenä läpimurtona yhdessä kirkossa, kylässä, kaupungissa tai maassa - niin kuin Helluntaiherätys viime vuosisadan alkupuolella ympäri koko maapallon - saa ihmismassat tulemaan pelastukseen. Herätys myös tuo takaisin Kristuksen totisen ja puhtaan opin kristillisyydestä - ainakin sille osalle kristikuntaa, joka on tullut siunatuksi herätyksellä. Herätys vaikuttaa koko yhteiskuntaan tuoden hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä. Mutta herätys saa, mikä on kaikista tärkeintä, ihmisiä suurin joukoin pelastetuiksi ikuiseen elämään Taivaassa. Haluatko Herätystä? No, Jumala odottaa juuri sinua...

PS. Täsmällistä sanaa ”herätys” ei ole raamatussa, mutta me käytämme sitä sanaa kuvaillen asioita, mitkä löytyvät raamatusta. Sana ”herätys” johdetaan sanasta ”herätä” eli sanasta, joka todellakin on raamatussa ja joka kuuluu käsitteen ”herätys” kanssa yhteen. On uskovaisia, joiden tulisi herätä ja tulla takaisin ensirakkauteen Jeesuksen kanssa, tulla hengellisesti palaviksi ja innokkaiksi Jeesuksen opetuslapsiksi, jotka vaeltavat ja toimivat tottelevaisuudessa ja uskossa Herraan.

Kristuksessa: Peter Kujala

Copyright © 2006 Peter Kujala

Peter Kujala toimii sananjulistajana Ruotsissa. Pääset hänen omille verkkosivuilleen tästä: http://www.jesusmissionen.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti