perjantai 18. tammikuuta 2008

Kolme asiaa

Peter Kujala puhuu meille tässä artikkelissa kolmesta tärkeästä asiasta.

On kolme asiaa, joista ei tänä päivänä paljon puhuta seurakunnissa. Raamattu ja Jeesus puhuvat näistä asioista paljonkin. Aina ennen suurten herätysten jaksoja niistä on kuitenkin saarnattu. On Jumalan tahto, että hänen koko sanansa tuodaan mukaan julistukseen - hänen tahtonsa ja opetuksensa kokonaisuudessaan. Nyt joku ehkä ajattelee: "Mikä onni, että tulin tänään kirkkoon!" ja joku muu voi ajatella "Voi sentään, miksi tulin tänne tänään..."

Mitä ovat nämä kolme herkkää asiaa, joista Jumala sanassaan opettaa, mutta jotka usein halutaan sensuroida, jopa kieltää? Vastaus on: seksi, raha ja helvetti. Puhumme siis aviollisesta seksistä, rahasta ja laajemmin ajatellen antamisesta, ja kolmanneksi helvetistä, joka on osa evankeliumin sanomaa. Jos joku lehtimies olisi paikalla, hän varmaan ilahtuisi näistä aiheista. Jumala ei halua jättää meitä näistä aiheista epätietoisiksi, sillä ne ovat tärkeitä asioita elämässä.

Seksi
Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi (1.Moos.2:24). Mies ja vaimo siis sanan mukaan tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä merkitsee, että miehestä ja vaimosta tulee eheä kokonaisuus vasta, kun he tulevat yhdeksi avioliitossa. Oikeastaan tämä yhdeksi tuleminen tapahtuu jo, kun mies ja nainen ovat fyysisesti yhtä. Sanahan opettaa: Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." (1.Kor.6:16). Tässä oli kyse syntisestä yhdynnästä avioliiton ulkopuolella, mutta tämä sana valaisee yhdeksi tulemista kuitenkin hyvin. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi:

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 1.Moos.1:27.

Näin sana antaa ymmärtää, että mies ja nainen ovat yhdessä Jumalan kuva. Eli siis Jumalan kuva hahmottuu, kun miespuoliset ja naispuoliset ominaisuudet ovat molemmat mukana. Jumala on sukupuoleton olento, mutta hänen persoonaansa ja luonteensa ominaisuuksiin kuuluvat sekä miehiset että naiselliset piirteet. Samoin kuin Jumala on kokonainen ja täydellinen, niin ihminen tulee kokonaiseksi ja täydelliseksi avioliitossa ja siihen kuuluvassa seksuaalisessa kanssakäymisessä. Tiedämme, että jotkut saavat lahjan elää yksin, mutta se on toinen asia...

Vihollinen on väärentänyt ja pilannut maailman ihmisille seksuaalisuuden. Hän on tehnyt siitä hyvin pinnallista ja itsekeskeistä. Seksi on rakkautta, jossa mies ja vaimo antautuvat toisilleen hyvin läheisessä kanssakäymisessä ja syvässä rakkaudessa. Seksi on antamista, ei itsekästä ottamista, se on antautumista aviopuolisolle sisimmässä palavan rakkauden mukaan. Seksi on Jumalan keksintö. Paholainen varastaa, väärentää ja pilaa kaikkea, mitä Jumala on luonut. Vihollinen haluaa tehdä seksistä itsekeskeistä toimintaa, missä käytetään hyväksi toisen ruumista niin kuin se olisi jokin esine tai kohde. Jumala on halunnut tehdä seksistä menetelmän, miten mies ja nainen voivat välittää rakkautta ja yhteenkuuluvuutta toisilleen niin voimakkaasti ja syvällisesti kuin mahdollista. On selvää, että hengellinen yhteys ihmisten välillä on korkeampaa ja jalompaa, mutta nyt puhummekin miehen ja naisen avioliitosta. Avioliitossa seksi on kuin uuni, joka säteilee rakkauden ja yhteenkuuluvuuden lämpöä koko huoneistoon. Mahdolliset erimielisyydet katoavat sen lämmössä ja on helpompaa olla sen myötä muutenkin vastavuoroisia toisilleen enemmän. Jumalan sana neuvookin, että miehen ja vaimon ei pidä vetäytyä toisistaan erilleen seksuaalisesti (1.Kor.7.5). Näin vihollinen ei pääse houkuttelemaan syntiin.

Raha
Raamattu opettaa paljon antamisesta ja silloin puhutaan myös rahan antamisesta. Yleensä, kun puhutaan rahasta ja antamisesta, on kyseessä myös "herätyssaarna". Miksi? Raha merkitsee nykyajan ihmisille paljon. Jos hän luopuu rahasta, johon hän on niin lujasti kiintynyt, silloin hän kiintyy lujasti Jumalaan.

Mitä raha merkitsee tavalliselle ihmiselle? Monille se merkitsee turvallisuutta, siis toimeentulon turvaa. Se merkitsee myös pitkää ja raskasta vaivannäköä, sillä joudumme tekemään työtä, kun ansaitsemme rahaa. Rahalla monet hankkivat elämän mukavuuksia. Kun kirkossa puhutaan uhraamisesta, se voi merkitä vaikeuksia monille. Antaminen maksaa jotakin. On helppo sanoa "Jumalan siunausta" jollekin ihmiselle, mutta on huomattavasti vaikeampaa olla Jumalan väline sille siunaukselle. Useasti maailman lyhyin naru on naru sydämen ja lompakon välillä. Mutta Herra opettaa meitä sanassaan näin:

Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkaudentyöhön, pyhien avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain sitä mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Niinpä me kehotimme Titusta jatkamaan tätä rakkaudentyötä ja saattamaan sen teidän keskuudessanne päätökseen. Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne. En sano tätä käskeäkseni vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. 2.Kor.8:1-8.

Antamisen kautta Jumala koettelee, onko rakkautemme vilpitöntä. Ruotsinkielisessä raamatussa on tässä kohtaa sana "aito". Onko siis rakkautemme aitoa? Rahan antamisessa on kysymys jostakin, mikä tapahtuu sydämessä. Jos Jeesus todella on Herra elämässämme, eikö hän silloin saa päättää myös meidän varojemme käytöstä? Jos Jeesus ei saa olla Herra koko meidän elämäämme koskien, sen kaikilla osa-alueilla, onko hän silloin Herra ollenkaan?

Jos sinä koet, että Jumalan henki kehottaa sinua antamaan jotain, eikö Jumala silloin pidä sinusta huolen, että et tule kärsimään, jos olet kuuliainen? On siis myös kysymys siitä, luotatko sinä Herraan ja onko hän sinun turvasi vai onko turvasi tässä maailmassa. On myös kysymys siitä, rakastatko sinä Herraa kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. (Mark.12:30 KR38).

Monesti Jumala puhuu ihmisille, kun on aika kerätä uhri. Usein se on ainoa hengellinen puhuttelu ja johdatus, mitä ihmiset kokevat pitkään aikaan. Miksi? Miksi Jumala jatkaisi puhumistaan ja johdattamistaan senkin jälkeen, kun olemme olleet tottelemattomia? Mutta kun Herra näkee, että olemme kuuliaisia, silloin hän voi luottaa meihin jatkossakin.

Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Luuk.16:10-11.

Kun uskovainen avaa lompakkonsa, silloin hän yleensä on myös avannut sydämensä Jumalaa ja hänen asioitaan kohtaan. Tämä tuottaa ihmiselle hengellisiä läpimurtoja ja siunausta elämään. Jos tämä saarna ja antaminen yleensäkin tuntuu sinusta vaikealta, niin mieti, onko sydämesi saituus ja tottelemattomuus tällä alueella esteenä monille siunauksille. Luetaan vielä raamatun kehotus:

Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu: - Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. 2.Kor.9:7-13.

Helvetti
Jeesus puhuu yllättävän paljon helvetistä. Kun luemme herätyksen historiaa, niin löydämme sieltä paljon puhetta helvetistä ja kokonaisia saarnoja, joiden aihe on helvetti. Helvetistä mainitseminen kuuluu evankeliumin sanoman julistamiseen. Jos emme tuo esiin koko evankeliumia ja kaikkea Jumalan totuutta, silloin tuomme esiin väärennetyn ja heikennetyn sanoman. Sellainen sanoma ei tuota niin paljon pelastumisia kuin on Jumalan tarkoitus tai ne pelastumiset eivät ole kunnollisia. Jotkut ajattelevat, että helvetistä puhuminen on jonkinlaista hengellistä väkivaltaa tai tuomitsevaa pelottelua. Julistuksessa voi tietenkin väärinkäyttää helvetistä puhumista. Mutta se ei saa estää siitä puhumista oikealla ja raamatullisella tavalla.

Olisihan vähän hölmöä, jos näkisi ihmisten kävelevän heikoilla jäillä, mutta ei varoittaisi heitä. Tai näkisi talon palavan, mutta ei rientäisi avuksi, jotta ihmiset pääsevät turvaan.

Lähtökohta helvetistä puhumisessa on se, että Jeesus on tullut pelastamaan meidät kadotukselta. Kuten raamatun kuuluisin jae sanoo:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Joh.3:16.

Uskovilla on vastuu asiasta kertomisen suhteen:

Kun minä sanon jumalattomalle, että hänen on kuoltava, asetan sinut vastuuseen hänestä. Ellet sinä puhu hänelle, ellet varoita häntä hänen jumalattomuudestaan pelastaaksesi hänet, hän kuolee syntiensä tähden - ja hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Hes.3:18.

Uskon, että on oikein, kun varoitamme helvetistä samalla kun puhumme Vapahduksesta, rakkaudesta ja armosta. Jollakin tavalla Jeesuksen tuoma pelastus ja Jumalan armo menettää merkityksensä, ellei helvettiä edes mainita. Ihmisten täytyy saada tietää: pelastus mistä? Ja armo - minkä takia?

Helvetti on raamatun ilmoituksen mukaan todellinen paikka - aivan kuten taivaskin. Eikä helvetti ole mikään mukava paikka, missä pidetään juhlia ja missä Paholainen on syntisten juhlien herrana. Sana puhuu siitä, että se on paikka täynnä tuskaa, missä sekä Paholainen että ihmiset kärsivät. Heitä kidutetaan öin ja päivin ikuisesti:

Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti... Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ilm.20:10, 15.

Helvettiin joutumisessa on kysymys tuomiosta ja rangaistuksesta. Jumalan sana kuvaa, että rangaistus ja tuska on ikuinen. Samoin pelastus taivaassa on ikuinen. Jos on kerran joutunut helvettiin, sieltä ei koskaan pääse pois. Tämä on hirvittävä totuus. Tätä totuutta eivät ihmisten mielipiteet tai tunteet voi vesittää. Jumalan sanasta todetaan raamatussa, että se ei koskaan muutu tai katoa. Hänen päätöksensä helvetistä myös pysyvät ikuisesti voimassa.

Tämän totuuden helvetistä pitäisi olla meille uskoville vakava syy tehdä kaikkemme Jumalan johdatuksessa, että julistaisimme evankeliumia ja totuutta ihmisille. Joku uskosta osaton, joka sai kuulla tämän totuuden, sanoi suunnilleen näin: "Jos tämä on totta, niin jokaisen uskovan pitäisi kävellä vaikka murskatun lasin yli varoittaen ja kertoen totuudesta".

Silloin kun minä olin tuore uskova, sain Suomesta vieraita - vanhoja tuttuja kavereita. He näkivät Jeesus-tauluja ja muita uskoon liittyviä asioita kodissani. Mutta en kertonut heille evankeliumia tai puhunut Jeesuksesta. Kun he jatkoivat matkaa, koin että olin vaikenemiseni takia lähettänyt heidät helvettiin. Heittäydyin pyöräni selkään ja poljin kovaa vauhtia siihen pizzeriaan, mihin he olivat menneet syömään. Ryntäsin sinne ja innosta säkenöiden kerroin heille uskostani. He kiittivät ja jälkeenpäin minulla oli tosi hyvä olo. Luetaan vielä Ilmestyskirjasta, mitä Johannes kirjoittaa:

Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Ilm.21:6-8.

Herrassa: Peter Kujala

Copyright © 2008 Peter Kujala

Peter Kujala toimii sananjulistajana Ruotsissa. Pääset hänen omille verkkosivuilleen tästä: http://www.jesusmissionen.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti