keskiviikko 27. joulukuuta 2006

Päämäärä

Peter Kujala puhuu meille tässä kirjoituksessaan uskon päämäärästä

Minä aion saarnata meidän päämäärästämme uskovaisina ihmisinä tai ihmisenä yleensä. Sehän onkin todella tärkeätä meille jokaiselle, sillä mehän haluamme seisoa yhtenä päivänä Herran edessä kuullen:

Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! (Matt.25:21)

Me emme halua tulla petetyiksi ja saada kuulla sitä, mitä Jeesus sanoi sille palvelijalle, jolla oli ainoastaan yksi talentti ja jolla ei ollut kasvua kristillisessä elämässään. Emmekä me myöskään halua kuulla sitä samaa, mitä ne viisi tyhmää morsiusneitoa saivat kuulla. Näistä asioista voit halutessasi lukea Matteuksen 25. luvusta.

On selvää, että pelastus on annettu meille Jumalan armosta, pelastus joka otetaan vastaan uskon kautta. Ei siis tekojen kautta kukaan voi ansaita pelastusta. Mutta sen takia ei nyt sanota, että meillä ei pitäisi olla tekoja Jumalan tahdon mukaisesti. Sillä elävä ja aito usko näyttäytyy siinä, että me olemme kuuliaisia Herralle Jeesukselle, hänelle ja hänen sanalleen. Tätä totuutta kirkastavat erittäin selvästi esim. kirjeet Roomalaisille, Galatalaisille ja Jaakobin kirje - yhtä vakavasti ja voimakkaasti kuin nämä kirjeet selittävät meille vanhurskautta uskon kautta.

Jos joku väärinkäyttää Jumalan armoa päättämällä olla tottelematon niin silloin hän itse heittää pois Jumalan armorikkaan pelastuksen. Tämä saarna ei ole tästä asiasta erityisesti, vaan tämä teksti käsittelee sinun ja minun päämääräämme elämässä.

Jotta voisimme ymmärtää meidän päämääräämme, meidän täytyy ymmärtää, keitä olemme uskovaisina ihmisinä. Haluan tässä erityisesti tuoda esiin sitä pelastuksen totuutta, että me elämme uudestisyntyneinä uskovaisina ylösnousemuselämää! Että olemme herätetyt Kristuksen kanssa! Tämä on erittäin tärkeätä ymmärtää.

Pelastuksen totuus on, että Jeesuksen kärsiessä ja kuollessa ristillä, hän sovitti ja hävitti kaikki meidän syntimme ja meidän syntinen luontomme tuli ristiinnaulituksi ja haudatuksi yhdessä Jeesuksen kanssa. Tästä esimerkiksi Roomalaiskirjeen luku 6 kertoo erittäin selvästi. Mutta sitten meillä uskovaisina on huono ymmärrys siitä loistavasta ja ihanasta jatkosta eli siitä pelastuksen totuudesta, mitä nimenomaan Jeesuksen ylösnouseminen kuolleista merkitsee.

Luetaanpa siitä ylösnousemukseen herättämisen todellisuudesta, johon me osallistumme ihan niin kuin ristiinnaulitsemiseenkin:

Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan-palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Kol.3:1-10.

Ja luetaanpa myös Efesolaiskirjeestä:

Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Ef.2:1-6.

Monet uskovaiset tuijottavat surumielisesti ja vakavasti, kuinka Jeesus riippuu ristillä tajuamatta, että Jeesus on noussut kuolleista. He eivät näe Jeesusta elävänä Hänen kirkkaudessaan ja täydessä voimassaan. He samaistavat itsensä ainoastaan tähän ristillä riippumiseen. Ja kenties sen takia heille onkin vaikeata elää ylösnousseen Herramme Jeesuksen voittoisaa ja ihanaa elämää?

Uudestisyntyneinä uskovaisina me osallistumme siis ylösnousemuksessa eläväksi tehtyyn elämään, luetaanpa vielä Efesolaiskirjeestä:

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ef.1:17-23.

Sana jatkuu sitten kertomalla ylösnousemukseen herätetystä elämästä, josta me jo olemme lukeneet, luetaanpa jae 6 uudelleen: ”Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa”. (Ef.2:6)

Kaikki tämä merkitsee sitä että sama voima, joka oli toiminnassa kun Jeesus nousi ylös kuolleista, on nyt toiminnassa meissä uudestisyntyneissä uskovissa. Ja tämä merkitsee että seurakunta on yhtä Kristuksen kanssa eläen Hänen ylösnousseena ruumiinaan.

On todella tärkeää ymmärtää, että elämme uutta elämää ylösnousemuksen voimassa, Pyhän Hengen voimassa. Luetaanpa vielä yksi raamatun paikka tästä asiasta:

Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. Ef.4:22-24.

Me lähestymme kaiken aikaa tämän saarnan aihetta: meidän päämääräämme.

Kun luemme Apostolien tekoja raamatusta niin näemme, kuinka ensimmäinen seurakunta toimi. Ja tämä kirje raamatussa on meille myös esimerkki tai esikuva Jumalan tahdosta, miten seurakunnan pitäisi toimia tänäänkin. Huomaamme, että seurakunnan ja sen jäsenten elämä ja toiminta on hyvinkin yliluonnollista, Pyhän Hengen voimassa tapahtuvaa. Yliluonnollinen toiminta ja elämä kuuluivat arkipäivään, olivat jokapäiväinen asia.

Luemme Apostolien teoista, kuinka Pyhä Henki täytti uskovaiset läsnäolollaan, voimallaan ja ilollaan, kuinka uskovaiset profetoivat, puhuivat kielillä, näkivät hengellisiä näkyjä ja unia, kuinka hengellinen tuli ilmestyi ja yliluonnollisia parantumisia tapahtui melkein jatkuvasti. Luemme kuinka Pyhä Henki suoraan johdatti uskovia ja kuinka he täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Eikä ainoastaan Apostolien teot kerro tästä uskovien yliluonnollisesta elämästä, vaan koko raamattu kertoo siitä runsaasti, esim. 1. kirje Korinttilaisille kertoo Pyhän Hengen lahjoista, jotka on annettu jokaiselle uskovaiselle.

Helluntaiherätyksen ydin olikin juuri tämä lähentyminen ensimmäisen seurakunnan toimintatapaan Pyhän Hengen voimassa ja elämässä. Se oli Pyhän Hengen kaste, kielillä puhuminen, armolahjat toiminnassa, ensirakkaus Jeesukseen ym. - Lewi Pethrus sanoikin suunnilleen näin: ”nyt on sellainen olo, että me olemme päässeet lähelle sitä toimintatapaa, miten alkuaikojen seurakunta toimi”.

Juuri tämä yliluonnollinen voima ja elämä, joka vaikuttaa uudestisyntyneen uskovaisen elämässä, on se perusta, jonka avulla voimme toteuttaa Jumalan päämäärää elämässämme.

Tämä yliluonnollinen elämä ja voima tuovat samaa merkitystä, mitä valo ja lämpö tuovat taloon, tai mitä sydän ja verenkierto merkitsevät ihmisruumiissa. Niin sanottu kristillinen elämä ilman tätä Pyhän Hengen voimaa ja elämää on aivan pimeää, kylmää ja kuollutta. Mutta me emme halua olla kuolleita, vaan me haluamme toimia ja elää ylösnoussutta uutta elämää, eikö niin?

Yksi päämääristämme on palvella Jumalaa ylösnousemuksen uudessa elämässä ja voimassa eli Pyhän Hengen voimassa, luetaanpa Korinttilaiskirjeestä:

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. 1.Kor.12:4-11:

Yksi ruumis, monta jäsentä:

Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä." Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä”. 1.Kor.12:12-28.

Niin kuin voidaan nähdä, Jumala on antanut kaikille uskovaisille hengellisiä, yliluonnollisia armolahjoja. Monet uskovat eivät itse ole tietoisia saamistaan lahjoista tai nämä lahjat eivät ole vielä voineet kehittyä toimintaan. Nyt tässä mainitsen, että Jumala on antanut, niin kuin sana selittää, myös muita lahjoja, jotka eivät suorastaan ole ”yliluonnollisia” (vaikka kaikki meidän seurakunnallisen toimintamme ja Jumalan palvelemisen on oltava Pyhän Hengen voimassa ja johdossa tapahtuvaa), sellaisia lahjoja kuin avustajan virka, johtajana toimiminen, laupeuden harjoittaminen.

On siis tärkeä kysymys: ”miten havaitsen ja kehitän hengellisiä armolahjojani ja muita lahjoja?” Vastaus löytyy osaksi Efesolaiskirjeestä, luemme:

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Ef.4:11-13.

Hengen palveluvirkojen tehtävä on siis auttaa seurakunnan jäseniä havaitsemaan ja kehittämään armolahjojaan ja muita lahjojaan. Tämä apu annetaan eri tavoilla:

Kun saarnataan ja opetetaan Jumalan sanaa ja kristinoppia. Silloin usko aktivoituu ja kasvaa, silloin ajatukset ja puheet tulevat enemmän Jumalan sanan mukaisiksi. Pyhän Hengen toiminta armolahjojen kautta tarvitsee nimenomaan Jumalan elävää sanaa.

Tämä apu annetaan kun saarna, opetus ja esirukous auttavat uskovaisia tulemaan täytetyksi Pyhällä Hengellä, sillä me annamme pois sitä mitä olemme ottaneet sisään, eli sitä mitä kylvät itseesi, sinä myös korjaat - tai tässä yhteydessä annat muille.

Tähän kuuluu myös apu pyhitykseen, jossa sanan opetus todella auttaa meitä jättämään pois syntiset ja maailmalliset asiat, sillä synti ja maailmallisuus ovat aina este Pyhän Hengen toiminnassa. Pyhä Henki, joka siis todellakin on ”pyhä”, ei viihdy synnin ja maailmallisuuden seurustelussa.

Niin kuin joku sanoi: ”Verkko on puhdistettava liasta ennen kuin sitä voi käyttää kalastukseen”

Suuri osa seurakunnan palveluvirkojen annista uskovaisille on rohkaista, kannustaa ja ikään kuin laittaa uskovaiset tilanteisiin, missä armolahjat voivat tulla havaituiksi ja kehitetyiksi.

On tärkeätä muistaa, mitä luimme sanasta: seurakunnan jäsenet eli uskovaiset ovat niitä, jotka rakentavat seurakunnan ja tekevät Jumalan Valtakunnan työn, eli tuottavat kasvua seurakunnalle ja Jumalan Valtakunnalle. Seurakuntavirkojen tehtävä on siis auttaa työkalujen hankkimisessa ja käyttämisessä, niiden työkalujen (armolahjojen), joita uskovaiset käyttävät rakentaen Jumalan seurakuntaa ja valtakuntaa.

Luetaanpa jälleen kirjeestä Efesolaisille, luvusta 4, vahvistukseksi sille, mitä nyt sanoin, mutta tällä kertaa hieman pitempään, luetaan alkaen Ef.4:11:

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ef.4:11-16.

Huomaamme myös tästä raamatun sanasta, että jos rakkaus ja yhteys uskovaisten kesken säilytetään, niin silloin voimme rakentaa Jumalan seurakuntaa.

Vihollisen ensimmäinen ja tärkein toiminta Jumalan seurakuntaa vastaan on nimenomaan tuottaa hajaannusta. Sen takia on jokaisen uskovaisen velvollisuus säilyttää yhteys ja rakkaus seurakunnassa, uskovaisten välillä. Jos emme tee niin, voimme yhtäkkiä tehdä Paholaisen työtä Jumalaa vastaan. Vihollisen ”työkalut”, joilla se tuottaa tätä hajaannusta, ovat juuri ne ”lihan” pahat ilmiöt, joiden piti olla tuhottuja ja haudattuja. On uskovaisen itsensä vastuulla, jos hän päättää kaivaa ylös näitä haisevia ruumiinosia ja antaa niille elämää, tietenkin vihollisen tuen avulla.

Mutta voimme valita kaidan tien ja tunnustaa synnit, jättää ne ristille ja ottaa vastaan Pyhän Hengen elämää ja voimaa, joka päivä ja hetki. Ja silloinhan vihollinen häviää jatkuvasti, halleluja!

Tämä rakkauden ja yhteyden säilyttäminen ei nyt mitenkään merkitse sitä, että me tekisimme kompromisseja uskon ja elämän puhtauden kustannuksella. Sellainen kompromissi olisi yhtä paljon tai enemmänkin Paholaisen työtä.

Pyhä Henki ja ylösnousemukseen herätetty uusi elämä kristityssä voi tehdä uskon suurtekoja kenen tahansa uskovan henkilön kautta.

Itse asiassa Jumala hakee sellaista uskovaista, joka tuntee itse olevansa heikko ja mitätön omassa voimassaan ja kyvyssään. Ainoa, mitä Herra haluaa sinusta, on että otat vastaan Hänen sanansa ja Henkensä ja että uskot ja tottelet. Raamatun esimerkit osoittavat juuri, kuinka Jumala valitsee sen, jota ihmiset eivät valitsisi. Katso esim. Kuningas Daavidia tai Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia, kuinka he olivat Jumalan valitsemia.

Yksi sinun päämääristäsi on siis palvella Jumalaa rakentaen Jumalan seurakuntaa ja Jumalan Valtakuntaa. Tätä sinä voit toteuttaa eri armolahjojen kautta, seurakuntavirkojen tai muitten lahjojen ja tehtävien kautta.

Ei sinulla ja minulla oikeastaan ole yhtään ainoata pätevää syytä olla tottelematta Jumalan tahtoa. Syyt voivat olla vain laiskuus tai pelko. Mutta ylösnousemuselämä polttaa pois laiskuuden. Kun olemme lähellä Jeesusta emme voi sanoa ”en jaksa Herra, ei minua huvita”. Ja Jumalan rakkaus karkottaa kaiken pelon, niinhän sana meitä opettaa. Ehkä syyksi sanot, että olet heikko tai että on vaikeaa uskoa kunnolla? Hyvä, heikkona voit ottaa vastaan ylösnousemusvoiman, Pyhän Hengen voiman: Jumalan sana sanookin että juuri heikkona olen voimakas (2 Kor,12:10). Ja uskomisen puutteeseen olet juuri nyt saanut apua, sillä sana sanoo että ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room.10:17).

Haluan nyt saarnani lopuksi mainita, että meidän elämässämme on olemassa myös muita päämääriä kuin se, että palvelemme Jumalaa seurakunnan ja Jumalan Valtakunnan rakentamisessa. Sellaisista voin mainita seuraavia asioita:

Jumalasuhteen kehittäminen. Jeesus kuoli puolestasi sen vuoksi, että Jumala rakastaa sinua. Johanneksen luku 3 jae 16 sanoo ”niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. Rakkaussuhteeseen kuuluu tietenkin se, että rakkaus on kaksisuuntainen, sen takiahan sana sanookin näin Mark.12:29-30: ”Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi”.

Toinen päämäärä on ylistää ja kunnioittaa Jumalaa. Tästä koko Raamattu antaa selvän ymmärryksen, että se on Jumalan tahto jokaiselle uskovaiselle, nyt täällä kuin kerran ikuisesti Taivaassa.

Ja sitten tietenkin päämäärämme on totella Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, joka sinänsä kuuluu tehtävään rakentaa Jumalan seurakuntaa, luetaanpa Mark.16:15-20:

Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä”.

Ja luetaanpa vielä Matt.28:18-20: ”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Meidän päämäärämme on itse asiassa pyrkiä olemaan evankeliumin todistajana joka päivä. Siihen pyrimme Pyhän Hengen voimassa ja johdossa. Kun luen raamattua, Apostolien tekoja ja muita kirjeitä ja myös lukiessani herätyshistoriallisia kirjoja, niin saan ainakin minä selvän käsityksen siitä, että Herran tahto on jokapäiväinen evankeliumin kertominen ei-uskovaisille.

Ihmisten pelastus - se että Pyhä Henki vetää ihmisiä Jeesuksen tykö - ei ole ainoastaan riippuvainen meidän rukouksistamme, vaan meidän tulee myös totella Jeesuksen lähetyskäskyä ja olla todistajia. Ja todistus tulee olla sekä sanoissa että elämässä. Kristillinen elämä ilman evankeliumin sanoja ei pelasta ketään. Ja evankeliumin sanat ilman kristillistä elämää ovat voimatonta teeskentelyä.

Lopuksi mainitsen, että yksi päämääristämme on myös - se ihana ja kaunis sana - pyhitys. Jumalan sana opettaa, että Jumalan tahto on, että me tulemme muovatuiksi samankaltaisiksi Jeesuksen kanssa Hänen elämäntyylissään, Hänen luonteessaan. Niin kuin sana sanoo: Kukaan ei voi nähdä Herraa ilman pyhitystä (Hepr.12:14). Ylösnousemuselämä Pyhän Hengen voimassa tuottaa juuri tätä pyhitystä. Kun otamme vastaan Jumalan sanaa, niin se tuottaa pyhitystä. Ja varsinkin kun päätämme totella Jumalaa, kulkien kapeaa, hengellistä tietä, niin se tuottaa pyhittymistä.

No niin, nyt todella tiedät mikä on elämäsi päämäärä, se on siis:

Palvella Jumalaa rakentaen seurakuntaa ja Jumalan Valtakuntaa armolahjojen ja muiden lahjojen ja tehtävien kautta. Kehittää jumalasuhdettasi, yhteyttäsi Jumalaan. Ylistää ja kunnioittaa Jumalaa. Totella Jeesuksen lähetyskäskyä joka päivä Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa. Pyhitys, Jumalan sanan ja Hengen avulla, tottelemisen kautta.

Mene nyt ja täytä päämääräsi. Herra Jeesus on mukanasi voimallaan ja elämällään. Ainoa, mitä Herra vaatii sinulta, on että otat vastaan Hänen sanansa ja Henkensä, ja että uskot ja tottelet.

Älä katsele lyhytkestoisia maallisia asioita, vaan suuntaa sydämesi katse niihin asioihin, jotka kuuluvat ikuiseen Taivaalliseen kotiisi. Katso Jeesusta, joka antaa sinulle todellisen elämän, aitoa rakkautta, iloa ja rauhaa - ja täytä päämääräsi! Aamen.

Herrassa: Peter Kujala

Copyright © 2006 Peter Kujala

Peter Kujala toimii sananjulistajana Ruotsissa. Pääset hänen omille verkkosivuilleen tästä: http://www.jesusmissionen.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti