sunnuntai 1. toukokuuta 2005

Jäykkä ja eloton uskonto

Ruotsalainen sananjulistaja Peter Kujala puhuu meille tässä kirjoituksessaan uskonnollisuudesta.

Luetaan nyt aluksi pari raamatun paikkaa:

Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. Kol.2:8.

Silloin Jeesus sanoi heille: "Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." Mutta he vain puhelivat keskenään: "Meiltä unohtui leipä." Jeesus huomasi sen ja sanoi heille: "Te vähäuskoiset! Te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää. Ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä viittä leipää, joista riitti viidelletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te vielä keräsitte? Entä ne seitsemän leipää, joista riitti neljälletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta. Matt.16:6-12.

On olemassa jäykkä ja eloton uskonto, joka toimii kuin tappava myrkky todelliseen ja elävään uskoon verrattuna.

Niin kuin ymmärrämme näistä raamatun sanoista, jotka juuri luimme, tällä myrkyllä on monta nimeä: esim. farisealaisuus, humanistinen oppi ihmisestä, kirkollisuus täynnä ihmisen luomia perinteitä jne.

Se, mikä yhdistää nämä erilaiset myrkyt, on se, että ne menevät Jumalan sanan ulkopuolelle siinä mielessä, että oppilausumat eivät kerta kaikkiaan löydy sanasta. Tai siinä, että nämä opilliset lausumat väärentävät sen, mitä Jumalan sana tarkoittaa. Miten tämä väärennys toimii? Vastaus: otetaan yksi sanan virke ulos sanan yhteydestä ja siten tehdään siitä jotain muuta kuin mitä raamattu sillä tarkoittaa.

Tämä toiminta on erittäin vakavaa ja se on yksi suurimmista syistä, miksi Pohjoismaitten kristillisyys on sekä vähentynyt että maallistunut. Tämä kehitys on ollut pohjoismaissa jo 30-40 vuotta tai enemmän. Kun myrkky saa vaikuttaa niin kauan, silloin tulevat mahdollisiksi sellaiset kuin Knutbyn tapaus.

Tämä sanan väärentäminen on erittäin vakavaa. Tai se, että Jumalan sanasta ei välitetä lainkaan todellisena Jumalan sanana, vaan asetetaan ihmisten oppeja sen edelle. Luetaanpa, mitä Jumalan sana sanoo, niin todella ymmärrämme tämän vakavuuden:

Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. 2.Joh.1:9-11.


Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Ilm.22:18-19.


Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija. Gal.1:6-10.


Kunpa sietäisitte minulta hiukan mielettömyyttä! Varmaan te siedättekin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte. 2.Kor.11:1-4.

Varsinkin tässä viimeisessä raamatun paikassa, jonka luimme, Paavali varoittaa julistuksesta, missä annetaan toisenlaisen Jeesuksen, toisenlaisen evankeliumin ja toisenlaisen hengen vaikuttaa. Paavali sanoo siis suoraan, että saarnaamalla epäraamatullisesti tai väärentämällä raamatun sanomaa tuodaan esiin toisenlainen henki. Ja tämähän on erittäin vakavaa: toisenlainen henki kuin Pyhä Henki ei voi olla mitään muuta kuin Paha henki! Nyt myös ymmärrämme, että viimeisten 30-40 vuoden kirkkojen jumalanpalveluksissa ei ole ainoastaan Pyhä Henki ollut toiminnassa, vaan sen vuoksi, että on saarnattu näitä ihmisoppeja, näitä ihmisten perinteitä ja muita epäraamatullisia oppeja, toisenlainen henki eli paha henki on myös ollut toiminnassa.

Pastorin ja saarnaajien tehtävänä on auttaa uskovaisia pitämään kristillinen opetus puhtaana. Kun luemme esim. Paavalin kirjeitä, niin huomaamme, että Paavali on kirjoittanut kirjeet juuri siinä tarkoituksessa. Ei ainoastaan siksi, mutta suurelta osin sen takia.

Varsinkin humanistinen oppi haluaa ottaa pois evankeliumin yliluonnollisen voiman. Meille uskovaisille on tärkeää ymmärtää, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Eli evankeliumi ei ole ihmisten ajattelukykyyn alistettua. Luetaan:

Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä.

Ristin saarnan hulluus:
Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: - Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. 1.Kor.1:17-25.

Jumala on yliluonnollinen Jumala ja Jumala tekee siten yliluonnollisia asioita. Näitä yliluonnollisia asioita ei voi käsitellä humanistisella ajatustavalla. Jos haluaa raamatullista tulosta, niin on käytettävä raamatullista tapaa eli täytyy toimia raamatun mukaisesti. Luetaan myös:

Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 1.Kor.2:10-14.

Ainoastaan Pyhällä Hengen avulla voit ymmärtää raamattua, Jumalan sanaa ja Kristuksen raamatullista oppia. Ilman Pyhän Hengen johdatusta ja apua olet automaattisesti ihmisten mukaisessa opissa yrittäessäsi ymmärtää Jumalan sanaa. Kuuntele, mitä Jeesus sanoi Pietarille ennen Helluntaipäivää eli ennen kuin Pietari oli tullut kastetuksi Pyhällä Hengellä:

Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: "Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!" Matt.16:21-23.

Kristillinen sielunhoito ja terapia on alueita, missä nämä ihmisopit kukoistavat. Kristillinen avustustoiminta on toinen alue: siinä ihmiset hukutetaan ruokaan ja vaatteisiin, mikä on aivan oikein ja hyvä tehdä, mutta kukaan ei ehkä sano mitään Jeesuksesta ja pelastuksesta näille ihmisille. He menevät helvettiin ruokansa ja vaatteittensa kanssa. Ei Jeesus sanonut ”Ottakaa vastaan nämä vaatteet ja tämä ruoka, sillä Taivasten Valtakunta on tullut lähelle”. Jeesus sanoi:

Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Mark1:15 (KR38).

Kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat: "Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?" Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan." "Menkää!" Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. Sikopaimenet lähtivät pakoon. He menivät kaupunkiin ja kertoivat, kuinka oli käynyt ja mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. Silloin kaikki lähtivät kaupungista Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan siltä seudulta. Matt.8:28-34.

Ei Jeesus sanonut, ”Eh, opetuslapseni, varatkaa aika sielunhoitoon tälle henkilölle. Hän tarvitsee paljon rakkautta ja terapiaa, siinä menee luultavasti monta vuotta, mutta Herra on hyvä ja auttaa, halatkaa häntä nyt, jos se on mahdollista”. Jeesus sanoi: ”Menkää!”; Ja henkilö oli vapaa ja terve. Eli Jumalan Valtakunta ei ole tyhjiä sanoja, vaan se on Voimaa!

Nämä ihmisten opit ja -perinteet estävät Pyhää Henkeä tekemästä Jumalan työtä uskovaisessa. Se on hapatetta, joka tekee kaikki happamiksi. Se myrkyttää mielen, sielun ja hengen. Se saa aikaan, että uskovainen ei kulje yksinkertaisessa uskossa ja voitossa. Se tappaa ensirakkauden Jeesusta kohtaan. Se tappaa tahdon ja innon sielujen voittamiseen todistamisen kautta. Myös herätys tuntuu rasittavalta. Muutaman vuoden kuluttua uskovainen on täydellisesti halvaantunut ja kuin kuollut kolli, ja ihmiset ympärillä ovat kauhistuneen kiitollisia, että eivät ole tulleet tuollaiseksi ”uskovaiseksi”.

Tämä jäykän tai kuolleen uskonnollisuuden järjestelmä rakastaa siis ihmisoppeja ja ihmisperinteitä. Mutta myös ”pyhiä” rituaaleja, joissa se toivoo Jumalan toimivan, vaikka päin vastoin kaikki katoaa uneen, horrokseen tai koomaan niin kauan kuin nämä jumalanpalveluksen rituaalit ovat toiminnan keskipisteessä. Ja kaikki tuntevat jälkeenpäin kuin he olisivat käväisseet helvetissä Pirua tervehtimässä. Nämä rituaalit ovat siis ihmisten keksintöjä. Herra Jeesus on antanut hyvin harvan oikean rituaalin, jonka Hän on käskenyt meidän toimittaa, ja sellainen on esim. ehtoollinen, joka on valtava taivaallinen siunaus.

Luetaanpa pari Raamatun kohtaa nähdäksemme, miten fariseukset toimivat ja ajattelevat:

"Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.


["Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.] "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette. "Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: 'Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.' Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? Te sanotte myös: 'Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.' Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin! "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi! "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Matt.23:13-28.

Ja luetaanpa vielä Luukkaasta:

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Muutamat fariseukset sanoivat: "Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?" Jeesus vastasi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille." Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra." Saako sapattina parantaa?

Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä. Hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: "Nouse ja tule tänne eteen." Mies nousi paikaltaan ja astui esiin. Jeesus sanoi: "Vastatkaa minulle: kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen?" Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen. Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle. Luuk.6:1-11.

Tämä jäykkä, eloton uskonto haluaa saada jumalanpalvelukset toteutetuiksi erityisellä tavalla ikään kuin mallin tai kaavan mukaan. Pitää olla esim. 3 virttä tai 2 ylistyslaulua, ja aina samanlainen musiikki, pari todistusta, 30 minuutin saarna ja sitten lyhyt esirukous ja lopuksi se pyhä kahvi. Kaikkiaan 1 ½ tuntia. Ja nyt siis Jumala on johtanut Pyhän Hengen kautta jumalanpalveluksen ja Herra on ollut läsnä ja Hänen voimassa on auttanut ihmisiä?! Ja nyt siis Jumala on saanut opetuslastensa ylistyksen osakseen?!

Tämä perinteiden mukainen, eloton uskonnon henki kuristaa kaiken hengellisen elämän. Niin, kyllä, se on nimenomaan yksi henki, paha sellainen. Luetaanpa jälleen toista Korinttilaiskirjettä:

Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte. 2.Kor.11:2-4.

Uskovaisten kokouksissa voidaan sanoa ne oikeat sanat ja voidaan käyttäytyä oikealla tavalla, mutta täysin ilman Pyhän Hengen läsnäoloa. Sen sijasta siellä on huomattava ja tuntuva henkivallan läsnäolo. Sellainen henkivalta, joka koetaan tukehduttavaksi, raskaaksi ja kuolleeksi. Siksi uskovaiset eivät saakaan pysyvää hedelmää tai voittoisaa uskon elämää. Herran ilo, rauha ja läsnäolo eivät kerta kaikkiaan päivittäin täytä uskovaisia. Jeesus sanoi, että ”Hedelmistä me tunnemme puun”.

Sinua, joka tunnet Herran läsnäolon ja voiman, ei voi huiputtaa sanomalla, että Herran läsnäolo ja voima on täällä, jos niin ei ole. Mutta jos on itse tämän erityisen henkivallan alaisena tai vaikutusvallan kohteena, niin ei huomaa eroa. Silloin luulee, että Herra on läsnä missä tahansa. Ehkä joku ei koe yhtään mitään Herrasta ja olettaa, että Herra on läsnä, jos joku sanoo niin.

Luetaanpa Paavalin kirjeistä Timoteukselle:

Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. 1.Tim.4:1.


Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! 2.Tim.3:1-5.

Meillä on suuri tarve tulla vapautetuksi tästä jäykän, elottoman uskonnon pahasta henkivallasta. Silloin voimme sen sijasta tulla täytetyiksi Pyhällä Hengellä, joka on paljon mukavampaa.

Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, heti kun te itse olette tulleet täysin kuuliaisiksi. 2.Kor.10:4-6.

Tämä mainittu henkivalta toimii siis järjen päätelmissä. Me tuhoamme juuri nyt näitä järjen linnoituksia, kun sinulle välitetään puhtaana Jumalan sana. Ja siten saat mielesi ja järkesi uudistetuiksi Herran sanalla ja se tuottaa Vapautta ja Elämää.

Jumala tahtoo, että laitetaan kirkolliset ohjelmat pois ja annetaan Pyhälle Hengelle vapaus tehdä, mitä hän haluaa - tietenkin Jumalan sanan mukaisesti.

Meidän täytyy kysyä Herralta: ”Mitä Sinä, Jumalani, haluat?” Ja sanoa: ”Tee mitä haluat, millä tavalla Sinä, Herrani ja Jumalani, tahdot tehdä.”

Syy, miksi tämä jäykkä uskonto haluaa kaikki etukäteen määritetyksi, on että halutaan omaa turvallisuutta, omaa inhimillistä varmuutta, kun ei uskalleta luottaa Herraan ja Pyhän Hengen johtoon.

Jeesus ei tehnyt mitään, mitä Hän ei nähnyt Taivaallisen Isänsä tekevän. Jeesus oli täysin Pyhän Hengen johdossa. Sen takia Jeesuksen palvelutyö alkoi vasta, kun Hänet oli kastettu Jordanissa, jolloin Pyhä Henki laskeutui Hänen ylleen.

Jos saarnaaja nykyään tekisi joitakin samanlaisia asioita kuin Jeesus teki tai sanoisi samanlaisia asioita, niin silloin olisi tosi kalabaliikki: tämä saarnaaja tuskin tulisi hyväksytyksi tai edes päästetyksi sisään moniin kirkkoihin. No, otetaanpa esimerkki Raamatusta:

Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan." Mark.7:32-37.


Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: "Näetkö mitään?" Mies avasi silmänsä ja sanoi: "Minä näen ihmisiä - näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät." Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: "Älä edes poikkea kylään." Mark.8:23-26.


Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut." Joh.2:13-16.


Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Joh.8:43-44.

Aamen.

Copyright © Peter Kujala
Peter Kujala toimii sananjulistajana Ruotsissa. Pääset hänen omille verkkosivuilleen tästä: http://www.jesusmissionen.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti